Chiropractie

Bij paarden die intensief in de sport gebruikt worden zien we regelmatig dat ze “vast zitten” of “blokkades” hebben. Door het niet optimaal bewegen gaat de biomechanische efficiëntie verloren. Paarden die optimaal bewegen hebben een stuwende kracht vanuit de achterhand, waarbij de benen vanuit een gebogen bekken ver onder het lichaam gezet worden. De stuwende kracht van de broekspieren wordt via het bekken overgebracht op het heiligbeen. Vervolgens gaat de energie over van wervel op wervel richting de voorhand. De voorhand heeft vooral een dragende functie en stuwt niet. Dit is bij een goed bewegend paard een heel efficiënt mechanisme, waarbij met zo min mogelijk energie zo veel mogelijk beweging wordt verkregen.

Door middel van een uitgebreid kreupelheidsonderzoek wordt bepaald waar de pijn vandaan komt en of dit primaire rugpijn is of secundaire rugpijn (secundaire rugpijn is een probleem in de rug hebben omdat elders in het lichaam een kreupelheid ontstaan is). Met behulp van röntgen- en/of echografisch onderzoek wordt dan het probleem in beeld gebracht.  Voor wat betreft de behandeling van rugproblemen moet men als dierenarts toch wel een zekere specialisatie hebben op dit gebied. Met name fysiotherapie, osteopathie of chiropractie kunnen uitkomst bieden.

Wij zijn een samenwerking begonnen met dierenarts Reinder Schuurmans. Hij is veterinair chiropractor. Dat wil zeggen, dat hij erkend paardendierenarts is, gespecialiseerd in chiropractie. Hij is na het behalen van het Amerikaans examen gecertificeerd door de International Veterinary Chiropractic Association (www.i-v-c-a.com) en mag overal op de wereld chiropractie uitoefenen.

Elke 2e vrijdag van de maand om 14:00 uur kunt u terecht op onze kliniek voor het chiropractisch spreekuur na het maken van een afspraak.

Indien nader onderzoek gewenst is kan op onze kliniek (afhankelijk van of er plaats is) direct röntgen- of echografisch  onderzoek gedaan worden. U kunt de afspraak maken op 033-246 03 05. Vermeld dat u komt voor het chiropractie-spreekuur. Op de website www.tallhorse.nl kunt u zien welke problemen worden behandeld.