Bronchoscopie

Bij langdurige of terugkomende hoestklachten, of bijgeluiden bij de ademhaling tijdens het bewegen is het verstandig om ‘in de luchtwegen’ te kijken.
Bloedingen uit de neus, verminderd uithoudingsvermogen en/of tegenvallende prestaties in de sport kunnen ook een aanleiding zijn voor een bronchoscopie.

Middels scopie kunnen de keel, luchtpijp en diepere luchtwegen tot aan de splitsing naar de longen worden bekeken op ontsteking van het slijmvlies, en eventueel aanwezig slijm. Zo nodig kan van dit slijm een monster worden genomen voor bacteriologisch onderzoek om eventuele ontstekingen gericht te kunnen behandelen. Samen met het algemeen lichamelijk onderzoek van het paard kunnen we zo tot een precieze diagnose en de juiste therapie komen.
Bronchoscopie van het paard voeren we het liefst uit bij een wakker dier, eventueel met behulp van een praam. Zo kunnen we goed de bewegingen van de keel bekijken. Het wordt over het algemeen goed getolereerd. Vindt het dier het heel vervelend of is het een erg angstig dier, dan wordt een sedatie gebruikt. Op deze manier maken we het onderzoek zowel voor het paard, als voor de eigenaar en de dierenarts zo prettig mogelijk.

Bij voorkeur doen we de bronchoscopiën op de kliniek. Mobiel is tegen een meerprijs mogelijk.

Luchtweg aandoeningen paard:
De luchtwegen van een paard zijn heel belangrijk. Aangetaste luchtwegen zullen ervoor zorgen dat het paard minder goed kan presteren. Zijn de longen ernstig beschadigd dan zal een paard zelfs bij lichte inspanning veel last ervaren. Om deze problemen te voorkomen is het belangrijk om (veel voorkomende) aandoeningen aan de luchtwegen vroegtijdig te herkennen en te behandelen.
Luchtweginfecties kunnen een bacteriële of virale oorsprong hebben maar kunnen ook worden veroorzaakt door schimmels, parasieten of allergenen.

RAO:
RAO is een afkorting voor de aandoening: Recurrent Airway Obstruction. Dit is een veel voorkomende aandoening aan de luchtwegen. Definitie: Een respiratoire aandoening met periodes van tijdelijke luchtwegobstructie als gevolg van ontstekingscellen, slijmproductie en dichtgeknepen bronchiën. Oude namen voor RAO zijn: COPD, dampigheid, astma, chronische bronchitis, hooiziekte en chronische longziekte. Oorzaken zijn vaak stalmanagement: stof, schimmel ofendotoxinen  zorgen voor een immunologische reactie met als gevolg benauwdheid, hoesten of soms alleen verminderd uithoudingsvermogen.
Het is belangrijk om in een vroegtijdig stadium de symptomen te herkennen en het paard te behandelen om blijvende schade te voorkomen. De toestand van het paard kan snel verslechteren als behandeling uitblijft. Als je er op tijd bij bent zal er geen of bijna geen blijvende schade optreden. Hierdoor zal het paard na herstel nog hetzelfde kunnen presteren als voor de klachten

Behandelingen:
Nadat de diagnose is gesteld kan de behandeling plaats vinden. Naast advies over voeding en huisvesting bestaan er verschillende behandelmethodes.
Deze kunnen variëren van een  behandeling met ontstekingsremmers, antibiotica, slijmoplossers, medicijnen die de slijmlaag in de luchtwegen herstellen en de luchtwegen verwijden (Ventipulmin®) of “ inhalers”  (medicijnen die door inademing via een inhaler worden ingebracht in de neus). Voor paarden die geringe klachten hebben en in de sport lopen zijn er diverse dopingnegatieve producten te gebruiken of om juist ter preventie te gebruiken.