Chiropractie

Bij paarden die intensief in de sport gebruikt worden zien we regelmatig dat ze “vast zitten” of “blokkades” hebben. Door het niet optimaal bewegen gaat de biomechanische efficiëntie verloren. Paarden die optimaal bewegen hebben een stuwende kracht vanuit de achterhand, waarbij de benen vanuit een gebogen bekken ver onder het lichaam gezet worden. De stuwende kracht van de broekspieren wordt via het bekken overgebracht op het heiligbeen. Vervolgens gaat de energie over van wervel op wervel richting de voorhand. De voorhand heeft vooral een dragende functie en stuwt niet. Dit is bij een goed bewegend paard een heel efficiënt mechanisme, waarbij met zo min mogelijk energie zo veel mogelijk beweging wordt verkregen.

Door middel van een uitgebreid kreupelheidsonderzoek wordt bepaald waar de pijn vandaan komt en of dit primaire rugpijn is of secundaire rugpijn (secundaire rugpijn is een probleem in de rug hebben omdat elders in het lichaam een kreupelheid ontstaan is). Met behulp van röntgen- en/of echografisch onderzoek wordt dan het probleem in beeld gebracht.  Voor wat betreft de behandeling van rugproblemen moet men als dierenarts toch wel een zekere specialisatie hebben op dit gebied. Met name fysiotherapie, osteopathie of chiropractie kunnen uitkomst bieden.

Paard.jpgWij zijn een samenwerking gestart met Anne Brünott. Kijkt u eens op haar website.

Mijn naam is Anne Brünott, ik ben erkend paardenarts, Europees specialist chirurgie en orthopedie paard (Dipl ECVS). Naast deze reguliere benadering van de paardengeneeskunde ben ik ook chiropractor voor paarden en honden (Dipl IAVC). Door dit brede scala aan expertise kan ik uw paard optimaal onderzoeken en behandelen al naar gelang de behoefte van zowel patiënt als eigenaar. 
Samen met de collega’s van dierenartsenpraktijk Nijkerk-Wellensiek streven we naar optimale zorg voor uw dier. In overleg met hen kunt met mij een afspraak maken bij u thuis op stal of op de kliniek. Mocht u willen overleggen dan kan dat ook uiteraard!
Tot ziens,
Anne Brünott 

06-14018010
www.brunott.biz