Keuringen

Keuring paarden

Wij hebben ruime ervaring in het keuren van paarden. Binnen alle takken van sport worden op onze kliniek paarden gekeurd:  Aan- en verkoopkeuringen, screening van jonge paarden, exportkeuringen en sportkeuringen. De bevindingen kunnen direct worden gemaild.

In overleg met de dierenarts kunnen aanvullende opnames van rug en hals worden gemaakt en echografisch onderzoek van pezen worden verricht. Tevens is het mogelijk het paard te laten checken op cornage d.m.v. een laryngoscopie (keelspiegeling).
Zowel op locatie als op onze kliniek kunt u uw paard klinisch en röntgenologisch laten keuren. U krijgt de uitslag en digitale röntgenfoto’s direct op cd mee. Bij keuringen op locatie moet het mogelijk zijn het paard te monsteren op een harde en zachte bodem. Informeer bij onze dierenartsen wat de mogelijkheden zijn.
Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Deze algemene voorwaarden kunt u inzien via deze link.