Ontwormen

Een zorgvuldig ontwormbeleid is belangrijk. Als u uw paard(en) niet of te weinig ontwormt, is de kans groot dat uw paard last krijgt van wormen en andere paarden besmet. Teveel ontwormen is ook risicovol. Overmatig gebruik van ontwormingsmiddelen werkt namelijk resistentie in de hand. In het ergste geval hebben we straks te maken met een maagdarmworm die met de huidige middelen niet meer is te bestrijden. De pharmaceutische industrie verwacht op korte termijn geen nieuwe middelen te ontwikkelen. Daarom is het zeer belangrijk dat we de huidige ontwormingsmiddelen op een verantwoorde manier inzetten.

Met name op grote stallen waar de eigenaar zelf willekeurig ontwormt, kan resistentie optreden. Een zorgvuldig opgesteld ontwormbeleid door dierenarts en staleigenaar zorgt voor gezonde paarden die elkaar niet besmetten en waarbij resistentie wordt vermeden.

Wij hanteren een preventief en gericht ontwormbeleid, indien nodig toegespitst op uw bedrijfssituatie. Het ontwormbeleid wordt bepaald naar aanleiding van mestonderzoeken. U kunt mest bij ons inleveren per individueel paard of per ‘gepoold monster’ (liever niet meer dan 5 paarden). De uitslag van de wormentelling levert de graad van besmetting op. Tevens wordt het type worm vastgesteld om zo het juiste ontwormingsmiddel te bepalen. Het kan zijn dat er geen actie vereist is, dan hoort u van ons wanneer u het volgende mestmonster moet inleveren.

Wij adviseren om aan het einde van het weideseizoen alle paarden te ontwormen met een middel tegen de larvale stadia in de darmwand, deze mis je namelijk in het mestonderzoek.
Voor maneges en pensionstallen hanteren wij een zelfde systeem. Praktisch, betaalbaar, efficiënt en veterinair verantwoord.
Om een goed ontwormbeleid te handhaven is informatieverstrekking en overleg tussen cliënt, dierenarts en staleigenaar heel belangrijk. Daarom geven wij gratis lezingen over dit onderwerp. De lezingen zijn behalve zinvol en leerzaam, ook heel gezellig.

Neem voor meer informatie contact op met de kliniek.