Orthopedie

Elk kreupelheidsonderzoek begint met een uitgebreid klinisch onderzoek. Het kreupele paard wordt afhankelijk van de ernst van de kreupelheid gemonsterd op harde en zachte bodem, op de rechte lijn en volte. Soms worden buigproeven gedaan van de benen om te kijken of het paard hier gevoelig op reageert. Om te kijken waar de kreupelheid vandaan komt kan het been op meerdere plekken lokaal worden verdoofd. Na lokalisatie van de kreupelheid wordt aanvullend onderzoek gedaan met röntgenfoto's en/of echografie.

Röntgenologie. We beschikken over een zeer modern en kwalitatief hoogwaardig digitaal AGFA ontwikkelapparaat. De genomen röntgenfoto’s verschijnen direct op de computer en kunnen eenvoudig op cd of usb-stick worden gezet.

Echografie. De weke delen van het paard brengen we in beeld met echografie. Zo kunnen pezen, spieren, banden en kapsels na een kreupelheidonderzoek worden onderzocht op mogelijk letsel. Beelden worden opgeslagen, zodat het herstel nauwkeurig kan worden gevolgd. Echografie passen we ook toe tijdens de training, zodat wij samen met u het trainingsschema kunnen aanpassen.

PRP behandeling bij peesletsel. Peesblessures zijn een veel voorkomende oorzaak van kreupelheid bij paarden. Door herhaaldelijk microtrauma, acuut trauma of een combinatie van beiden kan een laesie (beschadiging) in de pees ontstaan. Een moderne behandelmethode voor peesletsel is de PRP behandeling, PRP staat voor Platlet Rich Plasma. Bij deze behandeling worden lichaamseigen groeifactoren in de pees ingebracht waardoor het herstelproces versneld wordt opgestart.

Procedure
Bij een PRP behandeling wordt bloed afgenomen van het paard. Uit het bloed worden de bloedplaatjes en een deel van de witte bloedcellen gefilterd. De bloedplaatjes bevatten een hoge concentratie aan groeifactoren die het herstelproces in de pees bevorderen. Na filtratie worden de groeifactoren onder echobegeleiding ingespoten in het beschadigde deel van de pees. De hele procedure gebeurd bij het staande paard onder lichte sedatie en is niet pijnlijk.

Effect
Door deze behandeling krijgt het herstel van de pees als het ware een kickstart. Groeifactoren en witte bloedcellen worden in hoge concentratie op de juiste plek gebracht en zorgen voor een beter en sneller herstel van de pees.

Nabehandeling
Direct na het inspuiten wordt een drukverband aangelegd en krijgt het paard enkele dagen boxrust. Daarna wordt afhankelijk van de ernst en locatie van de laesie een revalidatieschema opgesteld door de behandelend dierenarts. Na zes weken wordt een herhalingsecho gemaakt om het herstel te controleren. Indien gewenst vindt het hele revalidatietraject plaats onder begeleiding van een paardendierenarts tot dat het paard volledig hersteld is.